Logos

En tidskrift på evangelisk-luthersk grund som utkommer sporadiskt.

Allmänt

UtgivareFöreningen Logos i Österbotten rf.
Antal nr/år2-3
Upplaga320
PrenumerationsprisFrivillig

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressSkolhusgatan 11 A 9
65100 VASA

Mobiltfn 050 3396383
Prenumerationerola@ofsystem.fi
AnnonserNej
Webbplatsforeningenlogos.fi/Logos/Tidningen.html

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige